.NET, Mobile, Xamarin

Aplikacja mobilna wspomagająca proces rozliczania podroży w ramach delegacji służbowych.

Przygotowane rozwiązanie

Współpracę z firmą iAlbatros rozpoczęliśmy we wrześniu 2016r. Finalnym efektem naszych prac jest aplikacja mobilna zintegrowana z platformą służącą do rozliczania wydatków w ramach delegacji służbowych.

Użytkownik korzystając z aplikacji może zaraportować nowy wydatek: w tym celu opisuje go, wybiera jego kategorię np. posiłek/taxi, opcjonalnie może też załączyć zdjęcie dokumentu płatniczego paragonu/faktury za daną usługę. Po jego wysłaniu manager posiadający stosowne uprawnienia może ten wydatek zatwierdzić bądź go odrzucić.

Jedno z największych wyzwań, które napotkaliśmy podczas procesu programowania to  zaimplementowanie powiadomień push, ponieważ żadne z dostępnych rozszerzeń nie spełniało wymagań projektowych. Rozszerzyliśmy również funkcjonalność standardowej kontrolki ListView z Xamarin Forms o możliwość swipe jej elementów.

CEO firmy iAlbatros – Moncef Khanfir objaśniający sposób działania platformy podczas IFTM Top Resa 2016.

Tłumaczenie w j. angielskim:
http://ialbatros.com/iftm-2016-maya-rewolucja-w-business-travel/?lang=pl

Wykorzystane Technologie

W procesie tworzenia aplikacji mobilnej Maya wykorzystaliśmy platformę Xamarin (w wersji Forms) dzięki, której możliwe było stworzenie jednego, wspólnego kodu dla wszystkich trzech najbardziej popularnych systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych: iOS, Android, UWP. W znaczący sposób przyspiesza to proces programowania.

W projekcie użyliśmy Notification Hub z Microsoft Azure w celu wysyłki powiadomień push dla użytkowników aplikacji.

Dla testów wykorzystaliśmy narzędzie Xamarin Test Cloud, które umożliwia testy aplikacji na ponad 2000 urządzeniach fizycznych różniących się między sobą wersją systemów i wielkością ekranu.

Aplikacja wykorzystuje udostępnione przez Klienta API.

Podsumowując technologie wykorzystane w tym projekcie:

  • C#
  • Xamarin Forms
  • Notification Hub z Azure
  • SQlite
  • Rest API

Zobacz wygląd aplikacji