.NET, Mobile, Web Apps, Xamarin

Rozwiązanie dla branży weterynaryjnej, kanał komunikacji pomiędzy lekarzami weterynarii, a specjalistami.

Przygotowane rozwiązanie

Platforma TellVet to kanał komunikacji pomiędzy lekarzami weterynarii, a specjalistami – są to np. radiolodzy, neurolodzy, specjaliści od zwierząt egzotycznych, do których dostęp często jest ograniczony.

Stworzone przez nas rozwiązanie składa się z trzech elementów: TellVet Web, TellVet Klinika XP oraz TellVet Mobile, a jego celem jest ułatwienie pracy lekarzom weterynarii i skrócenie czasu potrzebnego do konsultacji.

Podstawowy dostęp do platformy realizowany jest przez przeglądarkę internetową (TellVet Web), jest to rozbudowana aplikacja webowa udostępniająca wszystkie funkcjonalności, które są niezbędne podczas konsultacji diagnostycznej. W celu konsultacji ze specjalistą lekarz weterynarii rejestruje w systemie zgłoszenie i dokonuje wyboru specjalisty kierując się np. ceną za konsultację, czasem reakcji, oceną dotychczasowych konsultacji czy stażu pracy.

Do zgłoszenie oprócz dokumentacji pacjenta można dołączyć zdjęcie (np. zmian skórnych), zdjęcie diagnostyczne USG/EKG/RTG, film, nagranie dźwiękowe bezpośrednio wykonane z aplikacji za pomocą mikrofonu.

Szczególnie wartym uwagi elementem aplikacji jest narzędzie do manipulowania obrazami medycznymi (format DICOM). Wykorzystując to narzędzie można oznaczyć obszary zdjęcia diagnostycznego stosowną adnotacją oraz wykorzystać inne dostępne opcje: powiększanie/pomniejszanie, obrót w lewo/prawo, odbicie pionowe/poziome, zmiana jasności i kontrastu, wyostrzenie, negatyw, dodawanie tekstu, dodawanie odcinków/okręgów/prostokątów z zaznaczoną długością.

Aspekt finansowy konsultacji również podlega automatyzacji, za prawidłowość rozliczeń odpowiada dedykowany moduł finansowy. System generuje umowy, rachunki, faktury i inne niezbędne dokumenty księgowe.

Istotnym ułatwieniem dla środowiska lekarzy weterynarii jest integracja z systemem KlinikaXP – to najpopularniejszy w Polsce system do zarządzania kliniką weterynaryjną. Zgłoszenie przypadku do konsultacji diagnostycznej możne być dokonane bezpośrednio z tego systemu.

Dostęp do platformy jest możliwy również przez urządzenia mobilne za pomocą aplikacji mobilnej (TellVet Mobile) z trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych: Android, iOS, Windows Phone.

Poziom skomplikowania i mnogość funkcjonalności dostarczonego systemu świadczy o wysokim poziomie naszej wiedzy i umiejętnościach, które były niezbędne przy realizacji tego projektu.Wykorzystane technologie i sposób wykonania ułatwiają jego dalszy rozwój i utrzymanie.

Z firmą TellVet utrzymujemy stałą współpracę i zapewniamy stały support techniczny platformy.

 

Współpraca z ErmLab to współpraca z profesjonalistami.
Powierzone zadania wykonywane są sumiennie i z pełnym zaangażowaniem.
Na pewno będziemy korzystać z ich usług w przyszłości.

dr Marcin Nowicki
CEO TellVet sp. z o.o.

 

 

Wykorzytane technologie

System TellVet integruje w sobie zestaw technologii:

  • Microsoft ASP.NET MVC
  • JavaScript oraz jQuery
  • Xamarin
  • MS SQL server
  • REST API
  • SignalR