Aplikacje internetowe

Jesteśmy w stanie obsłużyć wysoko wydajne systemy obliczeń w chmurze z użyciem technologii Openstack oraz Docker. Przy pomocy serwera HAProxy oraz Nginx zapewnimy odpowiednią jakość usług rozdzielając obciążenie wynikające z ruchu sieciowego na wiele serwerów. Mamy doświadczenie w projektowaniu skalowalnych systemów klastrowych opartych na usłudze Docker Swarm. Nasze platformy obliczeniowe pozwalają na swobode przydziału zasobów serwera oraz wyróżniają się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa dzięki zachowaniu odpowiedniej replikacji danych.