.NET, API, Backend, JavaScript, MongoDb, Web Apps

Rozwiązanie dla firm do tworzenia tablic z dynamiczną zawartością.

Przygotowane rozwiązanie

Flexiboard to rozwiązanie pozwalające tworzyć tablice z różną zawartością, taką jak strony internetowe, podgląd plików z OneDrive’a/SharePointa (xls, pdf, obrazki), zegar, dowolny tekst i link do innej tablicy. Tablicę taką dzieli się na ustaloną liczbę kolumn oraz wierszy, a następnie rozkłada się elementy oraz ustala ich rozmiar według własnego uznania.

Aplikacja ta składa się z 3 części:

  • Aplikacja kliencka (desktopowa) na Windowsa
  • Serwer (API)
  • Edytor tablic (jako aplikacja webowa)

W edytorze tablic i aplikacji desktopowej logujemy się za pomocą swojego konta Microsoft. Mamy możliwość stworzenia nowej tablicy, np. na dzienne spotkanie – moglibyśmy dodać tam element z raportem w pdf, element ze stroną z raportem w Power BI i zegar mierzący czas spotkania. W edytorze dostępny jest prosty interfejs typu drag&drop pozwalający ustawiać elementy na wybranym miejscu.

Każdy element typu dokument można powiększyć. Dostępna jest również opcja grupowania dokumentów na powiększeniu, tak żeby wyświetlały się obok siebie – jest to wygodne, gdy są od siebie w jakiś sposób zależne. Po elementach ze stroną internetową można bez problemu nawigować i wykonywać wszystkie akcje jak w przeglądarce.

Wyświetlane dokumenty są definiowane podczas tworzenia tablicy – są one pobierane z wybranego dysku OneDrive/SharePoint. Na tej podstawie definiowane są także uprawnienia do ich wyświetlania. Jeśli zalogowany w aplikacji użytkownik nie ma dostępu do danego dysku, to tych dokumentów nie zobaczy.

Dokumenty typu xls można otworzyć do edycji, jeśli mamy zainstalowany program je obsługujący.

Kolejną ważną funkcją jest rysowanie po dokumentach. Możemy dowolnie pisać po elementach z dokumentami, zaznaczać ważne rzeczy, czy coś dopisywać. Jeśli używamy aplikacji na kilku urządzeniach jednocześnie, to narysowane linie synchronizują się w czasie rzeczywistym, tak aby każdy miał aktualny podgląd.

Rozwiązanie jest przygotowane pod ekrany dotykowe. Nawigacja odbywa się przy użyciu palca – zmiana tablicy, powiększenie elementu, czy przełączanie na kolejny element. Natomiast rysowanie odbywa się za pomocą rysika. Pozwala to na wygodną obsługę aplikacji.

Wykorzytane technologie

System flexiboard korzysta z technologii WPF do aplikacji desktopowej, wspomaganej przez szereg dodatkowych rozwiązań jak MvvmLight (framework do wzorca Mvvm), CefSharp (rozwiązanie do wyświetlania stron internetowych), NLog (logger), czy WebSockety (technologia wykorzystywana do komunikacji w czasie rzeczywistym z backendem w Meteor.js). Aplikacja komunikuje się z serwerem stworzonym w Meteor.js w czasie rzeczywistym, tak aby użytkownik na bieżąco widział wszystkie zmiany. Część odpowiedzialna za renderowanie plików Excel do obrazków jest stworzona w Javie i korzysta z biblioteki Aspose.Cells. Edytor tablic jest stworzony jako aplikacja webowa (również w Meteor.js).

Technologie wykorzystane w projekcie:

Zobacz wygląd aplikacji