JavaScript, Python, Web Apps

Aplikacja internetowa obliczająca ryzyko inwestycyjne konsumenta dla firmy Nationale-Nederlanden.

Przygotowane rozwiązanie

Za ankietą stoi w pełni zaimplementowany model statystyczny. Przygotowane rozwiązanie w kilka minut dokonuje oceny skłonności inwestora do podejmowania ryzyka, co pozwala mu świadomie budować portfel inwestycyjny. Jest to jedno z niewielu wdrożeń systemu oceny ukrytego profilu oceny ryzyka. Z Nationale Nederlanden współpracę zaczęliśmy w kwietniu 2018 roku, która trwa do chwili obecnej.

Główną funkcjonalnością serwisu jest obliczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego konsumenta na bazie anonimowo wypełnianej serii pytań. Pytania przygotowane przez zespół ekspertów zawierają pytania zależne od siebie, które odpowiednio do odpowiedzi udzielonych przez użytkownika wyświetlają się bądź nie.

Najważniejszą funkcjonalnością jest obliczanie po stronie serwera poziomu ryzyka na podstawie udzielonych odpowiedzi i zwrotne przesyłanie wartości wraz z listą funduszy inwestycyjnych odpowiadających stopniem ryzyka temu obliczonemu oraz ich graficzna reprezentacja w serwisie.

Na aplikację składają się dwa moduły:

 • graficzny interfejs użytkownika, w którym kolejno wyświetlane są pytania ankiety oraz wynik obliczeń i przykładowe produkty finansowe
 • moduł obliczeniowy po stronie serwera przyjmujący dane z interfejsu w przeglądarce internetowej i odsyłający gotowy wynik

Wykorzystane Technologie

W procesie tworzenia aplikacji wykorzystaliśmy poniższe technologie:

 • Interfejs przeglądarkowy:
  • JavaScript / ES2017
  • Survey.js
 • Moduł obliczeniowy po stronie serwera:
  • Python 3
  • Flask
  • SQLite

Zobacz wygląd aplikacji