Zwiększ wydajność swojej pracy ze Scrumlab’em

 In Startups

Chcielibyśmy podzielić się naszym narzędziem, które już od pół roku kontroluje pracę i zwiększa jej efektywność w Ermlab. Stworzyliśmy aplikację, które realizuje dobrze znaną i sprawdzoną metodykę zarządzania procesami -Scrum oraz integruje jeden z najbardziej popularnych systemów kontroli wersji oprogramowania –Gitlab.

Scrum jest sposobem planowania i kontrolowania przebiegu prac projektowych. Jest odpowiedzią na to w jaki sposób dobrze zorganizować pracę w zespole programistów, tak aby na bieżąco kontrolować postęp. Zwykle wykorzystuje się do tego koncepcje wizualizacji sterowania produkcją -Kanban, przedstawiając kolejne etapy pracy w formie graficznej.

Simple-kanban-board-

 

Założenia scrum’a opierają się na podziale czasu przeznaczonego na realizacje produktu na mniejsze ramy zwane sprintami, które powinny trwać maksymalnie miesiąc i wnosić za każdym razem nową wartość funkcjonalną. Zanim jednak to nastąpi powinniśmy zaplanować przebieg pracy nad projektem wyszczególniając tak zwane historyjki użytkownika, które obrazują w jaki sposób ma działać system. Kolejnym etapem jest przygotowanie listy zadań wraz z oszacowaną czasochłonnością. Po dokładnej analizie możemy przejść do podziału zadań na wspomniane sprinty.

Sama metodyka zarządzania projektem niewiele da jeśli nie będziemy korzystać z odpowiedniego narzędzia, które pozwoli na integreacje kodu programistów pracujących w zespole oraz na kontrolę wersji.

Najpopularniejszym obecnie systemem kontroli wersji jest Git. Pozwala on w łatwy sposób stworzyć własne repozytorium – miejsce gdzie możemy przechowywać nasz kod, a następnie połączyć je ze zdalnym serwerem (Gitlab, Github, Bitbucket). Serwer taki, możemy min. wykorzystać do wysyłania przetestowanych fragmentów kodu, scalania zmian wprowadzonych przez innych czy powrót do poprzedniej wersji.  Zarządzanie zdalnym repozytorium odbywa się poprzez aplikacje internetową, która oferuje ponadto wiele dodatkowych funkcjonalności tj; śledzenie postępu pracy, zgłaszanie problemów czy statystyki.

Tak więc system taki usprawnia również prace poprzez wprowadzenie elementów metodyki scrum. Brakuje jednak w nim funcjonalności, która wyniosłaby te elementy na wyższy poziom abstrakcji.

Rozwiązaniem tego problemu jest Scrumlab, który integruje funkcjonalności Gitlab’a takie jak issues, konta użytkowników i projekty z metodyką Scrum. Wszystko to ujęliśmy w aplikacji z intuicyjnym interfejsem, który bazuje na koncepcji tablicy Kanban.

scrumlab_projects

Prace z narzędziem powinniśmy zacząć od synchronizacji treści z gitlaba logując się kontem gitlabowym. Następnie możemy przejść do planowania sprintu przechodząc do zakładki Plan.

 

scrumlab_planning

 

System automatycznie pobierze issue’sy z gitlab’a, które dostępne będą w liście Backlog -lewa strona na ilustracji. Następnie możemy wybrać z listy po prawej stronie stworzony wcześniej sprint i przypisać zadanie przeciągając je z backlog. Gdy już ustalimy, które zadania mają się znajdować w ramach poszczególnego sprintu, możemy przejść do zakładki Work.

scrumlab

Każde z issue powinniśmy podzielić na mniejsze zadania (tasks) i oszacować ich czasochłonność. Metodą drack and drop możemy zmienić status zadania przesuwając je do kategorii “In progress” lub “Done”. Aplikacja w czasie rzeczywistym podsumuje czas przeznaczony na zadania. Przeniesienie wszystkich task’ów zamknie bieżący issue zarówno w aplikacji jak i na Gitlabie.

Podsumowanie naszej pracy znajdzie się w zakładce reports w postaci wykresu odwzórowującego postęp pracy na osi czasu.

reports

Dzięki platformie Docker wdrożenie Scrumlaba odbywa się szybko i bezboleśnie. Wystarczy zainstalować Docker’a na serwerze, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na repozytorium github.

Dla projektów opensource i do użytku niekomercyjnego udostępniamy Scrumlaba za darmo. Do komercyjnego użycia programu prosimy o kontakt office@ermlab.com.

 

 

 

.

Recent Posts